WINCOS ฟิล์มกรองแสงระดับพรีเมียม จากประเทศญี่ปุ่น

WINCOS ฟิล์มกรองแสงระดับพรีเมียม
ยอดขายอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น

Wincos Club (Thailand) ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดย 27speed ซึ่งเป็นศูนย์บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงและเคลือบแก้วระดับพรีเมียมมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปีในระเทศไทย ซึ่งมีความเข้าใจในตลาดฟิล์มรถยนต์ระดับพรีเมียม และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน ซึ่งในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเฉพาะสำหรับ Wincos Automotive Films ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ระดับพรีเมียมจากญี่ปุ่น เรามีศูนย์บริการติดตั้งฟิล์มระดับพรีเมียมทั่วประเทศที่มีความพร้อม และเราให้การรับรองในชื่อ Wincos Club

ฟิล์มกรองแสงพรีเมียม อันดับ 1 จากญี่ปุ่น ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงหนึ่งเดียวกับ Nano IR Technology ที่เนื้อฟิล์มนาโนจะป้องกันความร้อนได้อย่างแท้จริง และให้ทัศนวิสัยที่คมชัดดีเยี่ยม พร้อมคุณสมบัติที่เหนือกว่าอีกมากมาย

Our services

About Wincos

WINCOS ฟิล์มกรองแสงระดับพรีเมียม จากประเทศญี่ปุ่น กับ NANO IR Technology นวัตกรรมในการกันความร้อน

NANO IR Technology หนึ่งในเทคโนโลยีนาโนขั้นสูง ที่วงการวิทยาศาตร์ทั่วโลกยอมรับ ซึ่งฟิล์ม WINCOS ได้ยกระดับอุตสาหกรรมฟิล์มรถยนต์ขึ้นไปอีกขั้น ด้วยเทคโนโลยีนี้ WINCOS สามารถผลิตฟิล์มกรองแสงที่สามารถบรรจุสารและองค์ประกอบที่ป้องกันความร้อนในระดับอณูที่เล็กที่สุดลงในเนื้อฟิล์ม ซึ่งอธิบายให้เห็นภาพชัดๆ ก็คือ ยกตัวอย่าง ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฟิล์ม A มีสารหรือองค์ประกอบที่ทำให้ฟิล์มกันร้อนบรรจุ 100 หน่วยแต่ด้วย นาโนเทคโนโลยี นั้นสามารถทำให้ฟิล์ม WINCOS บรรจุสารหรือองค์ประกอบอย่างเดียวกันนั้นได้มากกว่าหลายร้อยเท่า ซึ่งในพื้นที่ที่เท่ากันนั้น แต่สามารถบรรจุสามารที่ป้องกันความร้อนได้มากกว่า ก็ย่อมป้องกันความร้อนได้ดีกว่า เมือเทียบกับฟิล์มที่ใช้เทคโนโลยีต่างกันในการผลิต

ซึ่งการใช้ นาโนเทคโนโลยี ที่ชัดเจนของ ฟิล์ม WINCOS คือ การผสานขนาดโมเลกุลที่เล็กมากในเนื้อฟิล์ม ทำให้ฟิล์มและองค์ประกอบอื่นๆ รวมเป็นชิ้นเดียวกัน โดยไม่แยกเป็นชั้น Layers เหมือนฟิล์มทั่วไปในปัจจุบัน เปรียบเหมือนภาพถ่าย ยิ่งเม็ดสีละเอียดมากภาพก็ยิ่งสวยงาม นอกจากนี้สิ่งที่ก้าวล้ำไปกว่าก็คือการบรรจุองค์ประกอบในการป้องกันรังสีจากแสงอาทิตย์จำนวนมากเข้าใว้ด้วยกันทำให้ความทนทานมากขึ้นตามไปด้วย

นวัตกรรม Nano IR Technology คือ เทคโนโลยีล่าสุดของการผลิตเนื้อฟิล์มจาก Nano IR ซึ่งสามารถปกป้องรถ ป้องกันแสงและรังสีต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มากกว่าการผลิตฟิล์มกรองแสงแบบ Multi-Layer Sputtering ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบเดิมๆ อีกทั้งการผลิตด้วย Nano IR เทคโนโลยีนี้ ยังสามารถยืดอายุเนื้อฟิล์มให้คงประสิทธิภาพในการกันความร้อนสูงโดยไม่เปลียนแปลง สีฟิล์มไม่มีซีดจาง หรือสีเฟดลงแต่อย่างใด นวัตกรรม Nano IR Technology จึงเป็นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัท Lintec ประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตฟิล์มกรองแสง WINCOS โดยปัจจุบันบริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการใช้ นาโนเทคโนโลยีหลายๆ ตัว ที่มีความโดดเด่น เช่น Nano IR Technology โดยเป็นเทคโนโลยีซึ่งมีอยู่ในฟิล์ม WINCOS ที่มีคุณสมบัติกันร้อนได้สูงสุด ไม่รบกวนคลื่นสัญญาณทุกชนิดและด้วยเทคโนโลยี Anti Glare ที่ลดแสงสะท้อนภายในห้องโดยสารทำให้การขับขี่มีทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยม แม้สภาวะแสงน้อย
WINCOS ฟิล์มกรองแสงระดับพรีเมียมที่มีเทคโนโลยี Heat Rejection ป้องกันรังสีจากแสงอาทิตย์ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

ปกป้องทั้งรังสี UVA,UVB,UVC รวมถึงความร้อนจาก แสงสว่างและรังสี IR อินฟราเรด โดยมีผลการทดลอง ระดับการป้องกันจากช่วงคลื่นรังสีที่ยาวสูงสุด ตั้งแต่ ระดับ 0 - 2200 นาโนเมตร ซึ่งครอบคลุมทุกคลื่นแสง รับรองการทดสอบโดยสถาบัน JIS Japan Industrial Standard อันเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

นั่นทำให้คุณมั่นใจได้มากกว่ากับฟิล์มคุณภาพ อันดับ1 จากประเทศญี่ปุ่น
Wincos Club (Thailand) ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดย 27speed ซึ่งเป็นศูนย์บริการติดตั้ง ฟิล์มกรองแสงและเคลือบแก้วระดับพรีเมียมมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี โดยมีความเข้าใจ ในตลาดฟิล์มรถยนต์ระดับพรีเมียม และ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน

ซึ่งในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเฉพาะสำหรับ Wincos Automotive Films ประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ระดับพรีเมียมจากญี่ปุ่น เรามีศูนย์บริการติดตั้งฟิล์มระดับ พรีเมียมทั่วประเทศที่มีความพร้อม และเราให้การรับรองในชื่อ Wincos Club