WINCOS ฟิล์มกรองแสงระดับพรีเมียม จากประเทศญี่ปุ่นN ANO IR Technology หนึ่งในเทคโนโลยีนาโนขั้นสูง ที่วงการวิทยาศาตร์ทั่วโลกยอมรับ ซึ่งฟิล์ม WINCOS ได้ยกระดับอุตสาหกรรมฟิล์มรถยนต์ขึ้นไปอีกขั้น ด้วยเทคโนโลยีนี้ WINCOS สามารถผลิตฟิล์มกรองแสงที่สามารถบรรจุสารและองค์ประกอบที่ป้องกันความร้อนในระดับอณูที่เล็กที่สุดลงในเนื้อฟิล์ม ซึ่งอธิบายให้เห็นภาพชัดๆ ก็คือ ยกตัวอย่าง ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฟิล์ม A มีสารหรือองค์ประกอบที่ทำให้ฟิล์มกันร้อนบรรจุ 100 หน่วยแต่ด้วย นาโนเทคโนโลยี นั้นสามารถทำให้ฟิล์ม WINCOS บรรจุสารหรือองค์ประกอบอย่างเดียวกันนั้นได้มากกว่าหลายร้อยเท่า ซึ่งในพื้นที่ที่เท่ากันนั้น แต่สามารถบรรจุที่ป้องกันความร้อนได้มากกว่า ก็ย่อมป้องกันความร้อนได้ดีกว่า เมือเทียบกับฟิล์มที่ใช้เทคโนโลยีต่างกันในการผลิต

ซึ่งการใช้ นาโนเทคโนโลยี ที่ชัดเจนของ ฟิล์ม WINCOS คือ การผสานขนาดโมเลกุลที่เล็กมากในเนื้อฟิล์ม ทำให้ฟิล์มและองค์ประกอบอื่นๆ รวมเป็นชิ้นเดียวกัน โดยไม่แยกเป็นชั้น Layers เหมือนฟิล์มทั่วไปในปัจจุบัน เปรียบเหมือนภาพถ่าย ยิ่งเม็ดสีละเอียดมากภาพก็ยิ่งสวยงาม นอกจากนี้สิ่งที่ก้าวล้ำไปกว่าก็คือการบรรจุองค์ประกอบในการป้องกันรังสีจากแสงอาทิตย์จำนวนมากเข้าใว้ด้วยกันทำให้ความทนทานมากขึ้นตามไปด้วย

นวัตกรรม Nano IR Technology คือ เทคโนโลยีล่าสุดของการผลิตเนื้อฟิล์มจาก Nano IR ซึ่งสามารถปกป้องรถ ป้องกันแสงและรังสีต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มากกว่าการผลิตฟิล์มกรองแสงแบบ Multi-Layer Sputtering ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบเดิมๆ อีกทั้งการผลิตด้วย Nano IR เทคโนโลยีนี้ ยังสามารถยืดอายุเนื้อฟิล์มให้คงประสิทธิภาพในการกันความร้อนสูงโดยไม่เปลียนแปลง สีฟิล์มไม่มีซีดจาง หรือสีเฟดลงแต่อย่างโดยนวัตกรรม Nano IR Technology จึงเป็นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัท Lintec ประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตฟิล์มกรองแสง WINCOS โดยปัจจุบันบริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการใช้ นาโนเทคโนโลยีหลายๆ ตัว ที่มีความโดดเด่น เช่น Nano IR Technology โดยเป็นเทคโนโลยีซึ่งมีอยู่ในฟิล์ม WINCOS ที่มีคุณสมบัติกันร้อนได้สูงสุด ไม่รบกวนคลื่นสัญญาณทุกชนิดและด้วยเทคโนโลยี Anti Glare ที่ลดแสงสะท้อนภายในห้องโดยสารทำให้การขับขี่มีทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยม แม้สภาวะแสงน้อย

ปกป้องทั้งรังสี UVA,UVB,UVC รวมถึงความร้อนจาก แสงสว่างและรังสี IR อินฟราเรด โดยมีผลการทดลอง ระดับการป้องกันจากช่วงคลื่นรังสีที่ยาวสูงสุด ตั้งแต่ ระดับ 0 - 2200 นาโนเมตร ซึ่งครอบคลุมทุกคลื่นแสง รับรองการทดสอบโดยสถาบัน JIS Japan Industrial Standard อันเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ


Lintec Corporation

ชื่อบริษัท Lintec เกิดจากการนำคำว่า “Link (การเชื่อมโยง)” และ “ Technology (เทคโนโลยี) ” ผนวกเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสองประการของปรัชญาการทำธุรกิจในแบบญี่ปุ่นซึ่งเน้นความสำคัญ คุณภาพ และความซื่อตรงเป็นอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ Lintec ยังเป็นผู้พัฒนาโครงการวิจัยในระดับแนวหน้าของโลก เป็นผู้นำกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทญี่ปุ่นมาใช้ นั่นคือการอุทิศตนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด