WINCOS ฟิล์มกรองแสงระดับพรีเมียม จากประเทศญี่ปุ่นW INCOS ฟิล์มกรองแสงระดับพรีเมียมที่มีเทคโนโลยี Heat Rejection ป้องกันรังสีจากแสงอาทิตย์ทั้งที่มอง เห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

ปกป้องทั้งรังสี UVA,UVB,UVC รวมถึงความร้อนจาก แสงสว่างและรังสี IR อินฟราเรด โดยมีผลการทดลอง ระดับการป้องกันจากช่วงคลื่นรังสีที่ยาวสูงสุด ตั้งแต่ ระดับ 0 - 2200 นาโนเมตร ซึ่งครอบคลุมทุกคลื่นแสง รับรองการทดสอบโดยสถาบัน JIS Japan Industrial Standard อันเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

นั่นทำให้คุณมั่นใจได้มากกว่ากับฟิล์มคุณภาพ อันดับ1 จากประเทศญี่ปุ่น
WINCOS ได้รับการพัฒนาและผลิตโดย บริษัท Lintec Corporation ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1934 และเป็นบริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมทางด้านยานยนต์ สินค้าเพื่ออุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์แถวหน้าของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ โดยบริษัทฯมียอดขายผลิตภัณฑ์ต่อปีที่ 200,000 ล้านเยน

ฟิล์ม WINCOS Premium Series จาก WINCOS CLUB (Thailand) มี Nano IR Technology จากประเทศญี่ปุ่นที่ปกป้อง ให้คุณปลอดภัยจากต้นเหตุของความร้อน และอันตรายจากคลื่น รังสีอื่นๆ ที่มีอยู่ในแสงอาทิตย์ตลอดทุกความยาวคลื่น คุณภาพฟิล์มระดับพรีเมียมโดยผู้ผลิตที่ทั่วโลกให้การยอมรับจาก Lintec Corporation ประเทศญี่ปุ่นและรับรองคุณภาพในระดับสูง โดยสถาบัน JIS ( Japan Industrial Standard )

Lintec Corporation

ชื่อบริษัท Lintec เกิดจากการนำคำว่า “Link (การเชื่อมโยง)” และ “ Technology (เทคโนโลยี) ” ผนวกเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสองประการของปรัชญาการทำธุรกิจในแบบญี่ปุ่นซึ่งเน้นความสำคัญ คุณภาพ และความซื่อตรงเป็นอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ Lintec ยังเป็นผู้พัฒนาโครงการวิจัยในระดับแนวหน้าของโลก เป็นผู้นำกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทญี่ปุ่นมาใช้ นั่นคือการอุทิศตนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด